تلاش زیادی کردیم برای اینکه اقتصاد ما مسیر دیجیتالی را بپیماید و در یک بخش از این اقتصاد دیجیتال و زندگی دیجیتال در شرایط امروز کرونایی که تا آنجا که می‌توانیم باید تماس‌های حضوری را به حضور در فضای مجازی تبدیل کنیم، بحمدالله این هفته افتتاح کردیم سامانه‌ای که همه مدارک تحصیلی دانشگاهی تحصیل‌کنندگان را در این سامانه ثبت و ضبط کرده است. البته این سامانه از سال 92 به بعد آماده است، ولی به تدریج تکمیل می‌شود و می‌رود برای سال‌های قبل، دیگر نیاز نیست این همه کپی مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس را در کیف کند و هر جا می‌رود 4 تا کپی تحویل دهد و تازه آن شک کند و بگوید اصل‌اش را بیاور و تازه با دانشگاه‌اش مکاتبه کند، هیچ چیز دیگری نیاز نیست، این سامانه، در اختیار همه است و هر که می‌خواهد با کدی که در اختیار جایی که نیاز است، می‌تواند کاملاً همه تحصیلات او را در این سامانه ببیند این قدم مهمی بود که چندی بود دنبالش بودیم و دیروز بحمدالله این سامانه افتتاح شد. سامانه دیگری که ان‌شاء الله در 1399.9.9.افتتاح خواهد شد، سامانه جامع تجارت خواهد بود این سامانه است که من سال‌ها و ماه‌هاست دنبالش هستم که از روزی که کسی ثبت سفارش می‌

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 23 مهر 1399 - 19:01

شناسه خبر: 117818