ائمه هدی هم همچنین، امام حسن هم باید از او یاد بگیریم. او امام صلح بود او امام پیوند بود او امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسلام گام برداشت. وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه که چرا قبول کردید، چرا صلح کردید؟ چرا در برابر طرف پیمان را امضا کردید؟ حضرت فرمود: انی رأیت هوی معظم‌الناس علی الصلح، گفت جامعه اسلامی که شما 10 نفر نیستید شما 20نفری که اینجا پیش من آمدید دنیای اسلام نیستید من در مسجد برای مردم سخنرانی کردم دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح می‌خواهند و وقتی مردم این را می‌خواهند صلح را انتخاب می‌کنم. این راه امام مجتبی است، امام مجتبی به ما می‌آموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ، مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگ دیدیم اگر در جنگ صلح کردیم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید بایستیم و بجنگیم به موقع باید صلح کنیم.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117816 -

چهارشنبه 23 مهر 1399 - 18:59

0% ...

شناسه خبر: 117816

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده