لازم می‌دانم از همه مردم متدین و فهیم و عاشق خاندان رسالت تشکر کنم که در دوران عزاداری اربعین همه استانداردها را مراعات کردند و علیرغم اشتیاقی که مردم به زیارت ابی‌ عبدالله‌الحسین داشتند و راهپیمایی و مجالس عزا، راهپیمایی انجام نشد، سفر به عراق انجام نشد و عزاداری‌ها هم در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی انجام گرفت. از مردم عزیز و عاشق خاندان رسالت تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم و همچنین از مردم خواهش می‌کنیم که در ایام پایانی ماه صفر و ایام مصیبت و عزایی که در پایان ماه داریم همچنان همه دستورات بهداشتی را مراعات کنند.

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 23 مهر 1399 - 18:57

شناسه خبر: 117814