نسبت به ادارات هم علاوه بر مقرراتی که قبلاً داشتیم و گفته بودیم که در ادارات هم خودشان مراعات کنند و هم باید به کسی که ماسک ندارد خدمت ندهند در مصوبه امروز برای ورودی به ادارات هم مقرراتی مشخص شد هم برای حراست و نگهبانی. نگهبانی و حراست دم درب ورودی ادارات کسی که ماسک ندارد باید مانع ورودش شوند و اگر حراست نگهبانی به این وظیفه عمل نکند همه آن مقررات و تنبیهاتی که مشخص کرده بودیم برای کارمندی که تخلف کند همه این موارد برای این فرد نگهبان یا حراست می‌کند جاری است و همچنین نسبت به روسای بخش‌ها و ادارات که آنها وظیفه نظارت دارند اگر خودشان به دقت به وظایف‌شان عمل نکنند، خودش آنها هم مشمول این مجازات‌ها می‌شوند و امروز اضافه شد که حراست‌ها هم اگر در صورتی که روسای بخش‌ها و ادارات رعایت نکردند، اطلاع دهند به قسمت مربوطه تا آنها را مشمول مجازات‌هایی بکند که قبلاً ما تعیین کردیم. بنابراین این موارد پنج‌گانه یعنی از قرنطینه، ماسک، اصناف، حمل و نقل و ادارات و حمل و نقل جرایم‌شان امروز مشخص شد از حداقل مورد 50هزار تومان تا حداکثر یک میلیون تومان بود و البته در موارد پلمپ هم بود و ...

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبه 19 مهر 1399 - 14:50

شناسه خبر: 117741