و آخرین نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم. بر مسأله پروتکل است. پروتکل بهداشتی برای ما یک اصل بسیار مهم است. همه مردم و مسئولین بدون استثناء همه باید تابع دستورات ستاد ملی کرونا باشند، هیچ استثناء نداریم. این تأکید رهبری معظم انقلاب است. این قانون کشور، وظیفه ملی و قانونی و شرعی ما است. همه باید پروتکل‌ را رعایت کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند از این پروتکل تخلف کند. پروتکل بهداشتی را اگر زیر پا بگذاریم، اهمیت ندهیم، خداوند به ما عقل داده، با عقل موظف هستیم حفظ جان خود و دیگران را کنیم. خود شرع و قانون و شرایط بهداشت جهانی هم همین را به ما می‌گوید. در شرایط سختی هستیم. شما می‌بینید حتی کشورهای پیشرفته و اروپایی، آنها هم گرفتارند و دچار مشکل هستند و آنها هم بدون همکاری پیش نمی‌روند. هر جا که امروز رشد فرهنگی و اجتماعی باشد، بر کرونا پیروز می‌شوند هر جا که خدای ناکرده رشد فرهنگی، اجتماعی پایین بیاید، به قانون و مقررات توجه نکنید. به مقررات ستاد ملی کرونا توجه نکنید. ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117714 -

چهارشنبه 16 مهر 1399 - 16:25

0% ...

شناسه خبر: 117714

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده