دیروز روز روستا بود و روز قبل افتتاح‌های طرح‌ها و پروژه‌های روز روستا را داشتیم که به نظرم بسیار مهم بود و در شرایط تحریم به دنیا نشان دادیم که دغدغه ما همه ملت است از شهری و روستایی، دغدغه ما دورترین روستای این کشور است و روز دوشنبه 6هزار و 750 طرح عمرانی و 26هزار و 500 طرح اشتغالزایی روستایی و عشایری را افتتاح کردیم. در 13 استان مسوولین حرف زدند، سخن گفتند، طرح‌ها را افتتاح کردند. خیلی برای ما افتخار است برای این دولت که یکی از افتخارات ثبت شده دولت یازدهم و دوازدهم خدمت به روستاییان است. وقتی دیروز نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را دیدم که کل پول گندم‌کاران را تا ریال آخر پرداخت کرده حدود 21هزار میلیارد تومان، 20 هزار و 800 یعنی نزدیک 21 هزار میلیارد تومان پول گندمکاران پرداخت شده قبل از اینکه به نیمه ماه مهر برسیم این نشان این است که دولت در کنار کشاورزان است، در کنار تولیدگران، در کنار امنیت غذایی است و در طرح‌های دوشنبه دیدیم که ملت ما، کارگزاران ما، مهندسین، کشاورزان ما و همه چه افتخار بزرگی را در زمینه‌های مختلف آفریدند. در زمینه اشتغال روستایی، در زمینه بیمه روستایی. ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 16 مهر 1399 - 16:22

شناسه خبر: 117709