امروزه در این بیماری بعد از گذشت در کشور ما بیش از هفت ماه، ماه هشتم، در دنیا بعضی‌ جاها 9 ماه بعضی جاها 10 ماه گرفتار این بیماری بودند تقریبا همه به این نتیجه واحد رسیدند که راه پیشگیری است و راه دیگر نداریم. راه پیشگیری هم توسط همه افراد جامعه امکان پذیر است یعنی ما یک پیشگیری به نام واکسن نداریم که بزنیم و بگوییم این پیشگیری می‌کند شما را از بیماری بلکه باید خودشان را در برابر این بیماری مراقبت و محافظت کنند چون امروز یک دارو و درمان قطعی برای این بیماری نداریم پس راه این است که با پیشگیری زنجیره انتقال را قطع کنیم. تا زمانی که این زنجیره باقی است مردم و جامعه را مبتلا می‌کند و مشکلات زیاد را ایجاد می‌کند. در جامعه باید درک مشترک از یک خطر مشترک بوجود بیاید همه باید بدانند این بیماری چقدر خطرناک است، باید چه کار کنیم و بدانند راه حل دست خودمان است خودمان باید مراعات کنیم، در همه این نمودارهایی که ترسیم شد صبح امروز و همیشه در هفته‌های گذشته هم می‌بینیم هر کجا مراعات کاسته می‌شود ظرف دو یا سه هفته بعد می‌بینیم که بیماری افزوده می‌شود و یکی دو هفته بعد مرگ و میر افزوده می‌شود این طبع این بیماری است. البته

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبه 12 مهر 1399 - 19:50

شناسه خبر: 117663