از همه شرکت‌های خصوصی تشکر می‌کنیم. اینکه دولت در سرمایه‌گذاری بسیاری از اینها بخش کمی را به عهده دارد و یا کلاً سرمایه‌گذاری و یا بخش اعظم آن بر عهده بخش خصوصی است، برای ما بسیار مهم است که بخش خصوصی ما در این زمینه فعال باشد و در شرکت‌های دانش‌بنیان که اتفاقاً شرکت‌هایی است که زود و با یک زمان کم و امکانات متوسط به سودآوری و به درآمدهای بسیار ارزشمندی می‌رسد مخصوصاً در زمینه بیوتکنولوژی که برای ما داروهای زیست فناوری بسیار مهم است و گرانقیمت هم است و تأمین آنها اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد.

دکتر روحانی در آیین افتتاح طرح های ملی حوزه علم و فناوری:

پنجشنبه 10 مهر 1399 - 15:17

شناسه خبر: 117635