البته الان در یک شرایطی هستیم که هر روز یک توطئه جدیدی آمریکایی‌ها دنبالش هستند که انجام دهند. آمریکایی‌ها در یک شرایط بسیار سختی گرفتار شدند. شما دیشب اگر مناظره را بعضی از مردم ما دیده باشند یا امروز در فضاهای مطبوعاتی و مجازی بخوانند می‌بینند آنها چه وضعی دارند و در چه اوضاعی گرفتار شدند از یک طرف بدترین مدیریت در کرونا داشتند. بدترین بیکاری امروز دامن آنها را گرفته است از یک طرف ناآرامی داخلی در داخل آمریکا از شرایط قبل بدتر است از طرف دیگر در سیاست خارجی هیچ پیروزی‌ای به دست نیاوردند. در سیاست خارجی‌شان همه‌اش ناموفق بودند. نه تنها نسبت به ایران، نسبت به منطقه و پاسفیک و اروپا و نفتا ناموفق بودند. در سیاست خارجی همه جا ناموفق بودند. یک کشوری که این همه مشکلات دارد، طبیعی است این مشکلات را می‌خواهد به دنیای بیرون آمریکا منتقل کند. آن وقت علیه ایران توطئه می‌کند و علیه ایران تلاش می‌کند، البته تا ما اسم آمریکا می‌بریم که آمریکا جنایت می‌کند، کانال‌های خارج‌نشین آنچنان ماتم می‌گیرند و عزادار می‌شوند، ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 9 مهر 1399 - 20:15

شناسه خبر: 117632