تقدیم استوارنامه سفیر جدید عراق به دکتر روحانی

سه شنبه 8 مهر 1399 - 15:52

شناسه خبر: 117549