تقدیم استوارنامه سفیر جدید آلمان به دکتر روحانی

شناسه خبر: 117548 -

سه شنبه 8 مهر 1399 - 15:51

شناسه خبر: 117548

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده