تقدیم استوارنامه سفیر جدید دانمارک به دکتر روحانی

سه شنبه 8 مهر 1399 - 14:13

شناسه خبر: 117531