اول مسأله رعایت خود مردم است، عدم رعایت کافی مردم ما را دچار مشکل می‌کند. مطمئن شدن سریع مردم، مردم تا می‌بینند این بیماری یک ذره کاهش پیدا کرد دیگر الان بیماری کاهش پیدا کرد و خبری نیست دو مرتبه آن مراقبت‌ها، مواظبت‌ها و اصول بهداشتی را کنار می‌گذارند و دو مرتبه گرفتار می‌شویم. ...... مسأله دوم کاهش نظارت. اگر نظارت کافی نشود. امروز در این گزارش‌ها دیدیم که وزارتر بهداشت و درمان به خوبی نظارت می‌کند و در این نظارت بیش از 2 هزار 200 مدرسه‌ای که اشکال داشته گفته اینها تعطیل شود تا یک هفته تا این اشکالات را برطرف کنند این مهم است یعنی هر چه نظارت را بیشتر کنیم اینجا ما اهمیت دارد برای اینکه به اهدافمان برسیم. اقدامات ناکافی مشکلات ما را افزوده می‌کند، یعنی یک نفر آمده در مرحله تست ما خوب انجام می‌دهیم و تست می‌دهیم و معلوم می‌شود مثبت است در مرحله ایزوله شل می‌شود به جای 14 روز یک هفته در خانه می‌ماند. دچار مشکل می‌شویم و نمی‌توانیم به نتیجه برسیم به او می‌گوییم با دیگری رفت و آمد نکن. این هم روز اول و روز دوم می‌گوید که حالم خوب شده و شروع به رفت و آمد می‌کند. در داخل خانه، همسایگان، اقوام، همه را گرفتار

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شناسه خبر: 117487 -

شنبه 5 مهر 1399 - 20:52

0% ...

شناسه خبر: 117487

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده