نکته دیگری که می‌خواهم روی آن تاکید کنم یک سری دوگانه انگاری‌هایی است که در جامعه ما گاهی مطرح می‌شود، در فضای مجازی مطرح می‌شود، در برخی از روزنامه‌ها مطرح می‌شود این دوگانه‌ انگاری‌ها را باید کنار بگذاریم که آیا سلامت یا معیشت؟ نه هر دو. آیا سلامت یا دیانت؟ نخیر هردو، آیا سلامت یا فعالیت اجتماعی؟ هر دوی اینها باید مدنظر باشد. آیا سلامت یا آموزش و مهارت؟ این دوگانگی‌ها،‌ دو گانگی‌های نادرست است یعنی ما فکر نکنیم اگر نوجوانی مدرسه رفت مبتلا می‌شود در کوچه بازی کند مبتلا نمی‌شود. ما فکر نکنیم اگر جوانی دبیرستان رفت آنجا مبتلا می‌شود اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمی‌شود. این کووید مکان خاص ندارد تعلق خاص به یک مکان واجتماع خاص ندارد، عنوان خاص ندارد همه جا هست. در مدرسه هم هست، دبیرستان هم هست، مسجد هم هست، خیابان هم هست، خانه و مغازه هم و پیاده رو هم هست می‌تواند هیچ جایی هم نباشد، آنجایی که ما همه اصول را مراعات کنیم وقتی ما تمام اصول بهداشتی‌مان را دقیق مراعات کردیم یعنی هرآنچه به ما گفتند دقیق اجرا کردیم کووید 19 یا هر چه می‌خواهد باشد، وقتی فاصله را مراعات می‌کنیم در آن فاصله آن کووید به م

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شناسه خبر: 117463 -

شنبه 29 شهريور 1399 - 15:07

0% ...

شناسه خبر: 117463

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده