هم برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، هم برای نشاط جوانان ما، هم برای سلامت جوانان ما ورزش و گردشگری بسیار مهم است. ورزش و گردشگری دو پایه‌ای هستند که می‌توانند نشاط و سلامت را برای ما به ارمغان بیاورند.

در مراسم افتتاح ۴۲۲ طرح در حوزه های ورزش و ‌جوانان و گردشگری:

پنجشنبه 3 مهر 1399 - 14:27

شناسه خبر: 117458