دولت اولاً برای قیمت تضمینی گندم دیروز تصمیم مهمی را اتخاذ کرد و اعلام کرد. روزی که می‌خواستیم دولت را شروع کنیم یعنی در سال 92، اوایل سال، قیمت گندم کیلویی 400 تومان بوده این آمده شده 700 الی 2000 تومان و امروز 4000 تومان شده قیمت تضمینی حدود 10 برابر شده است. برای چه، برای خودکفایی، برای اینکه روی پای خودمان بایستیم. برای اینکه کشاورز ما بداند دولت پشتیبان اوست. وقتی قیمت گندم را از کشاورز می‌خریدیم برای اینکه پول را پرداخت کنیم یک قسطی اول و یک قسطی آخر پاییز، گاهی تا اوایل زمستان، امروز بحمدالله بلافاصله گندم را می‌خریم پول را پرداخت می‌کنیم الان تمام اقساط گندم جز چند درصد بقیه پول‌ها را پرداخت کنیم. کمک دولت هم قیمت تضمینی است و هم آماده‌ کردن وسایل و نهاده‌های مورد نیاز است و هم به موقع پرداخت کردن پول، این کمک دولت است. نهاده‌ها هم دولت علیرغم مشکلات، بانک مرکزی ما در 6 ماهه امسال 4.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را پرداخت کرده است در این مدت و بعد هم ادامه دارد.

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 2 مهر 1399 - 16:11

شناسه خبر: 117429