در چهل سال پیش مردم دیدند و باور کردند که به ما ظلم و تجاوز شده است ما مظلومیم. یک ارتش خائنی به دستور اربابانش بدون هیچ دلیلی به کشور ما و تمامیت ارضی و منافع ملی ما حمله کرده است. مردم جنگ را باور کردند و دیدند با چشم و گوش‌شان. ملموس شد برایشان که جنگ است، دوم احساس کردند بار جنگ بر دوش همه است، نه بر دوش نیروهای مسلح. مردم از روز اول به خوبی تشخیص دادند که این جنگ، جنگ علیه منافع ملی، تمامیت ارضی، شرف ملی و افتخار ملی است. چون مردم این را لمس کردند، بار جنگ را بر دوش خودشان حس کردند. نگفتند، ارتش، سپاه تو برو بجنگ. ما اینجا نشستیم و نگاه می‌کنیم اگر اشکالی و ایرادی بود در رادیو و تلویزیون می‌گوییم آقای سپاه و ارتش اینجا شما اشکال داشتید. اینجوری اگر می‌کردید بهتر بود، نه. مردم حس کردند بر علیه خودشان این جنگ تحمیلی آغاز شده است و لذا همه به میدان آمدند یک نفر نبود که در میدان جنگ نباشد. یک بار گفتم در یک عملیاتی در جنوب خیلی خوشحال شدم برای من خیلی جالب بود آن وقت مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود. 2 تا از پسرهای آقا را من در جبهه دیدم، آن وقت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و فرمانده جنگ بود. 2 تا

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 2 مهر 1399 - 16:09

شناسه خبر: 117426