اینجا می‌خواهم یک نکته‌ای بگویم که این نکته اساسی است هم برای دیروز و هم برای امروز ما. چرا دشمن در 31 شهریور 59 به ما حمله کرد؟ به چه دلیل؟ به دلیل توهمات و به دلیل محاسبات غلط. عراق یک محاسبه‌ای کرده بود و گفته بود در این شرایط نیروی هوایی که اصلا ایران ندارد برای اینکه نیروی هوایی او وقتی آمریکا قطع رابطه کرده و تحریم کرده، ایران را نیروی هوایی که باید به طور مداوم قطعه به آنها برسد قطعه‌ها متوقف شده اینها نیروی هوایی ندارند وضع ارتش که آن شرایطی که آن زمان بود یادتان هست یک آمادگی برای جنگ ندارد، سپاه هم که آن زمان به صورت یک نیروی انتظامی بود، یک نیروی جمع کوچک برای دفاع از انقلاب بود. آن محاسباتی که آنها کردند بود و گفته بودند آمریکا که با ایران قطع رابطه کرده و دشمنی بیش از گذشته شروع شده، شرق هم که معلوم است آن زمان طرفدار عراق بود و حزب بعث بود، کشورهای منطقه هم که چون از کنفرانس طائف این جنگ را تصمیم گرفتند، کشورهای منطقه هم که قول حمایت به ما دادند و پول جنگ ما را تامین می‌کنند، یک سری حوادث هم عراق از روز اول پیروزی انقلاب حزب بعث در کردستان، خوزستان درست کرده بود، همان حوادثی که یادتان هست به وج

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 2 مهر 1399 - 16:08

شناسه خبر: 117424