امروز هم می‌دانید که آمریکایی‌ها حدود یک ماه است البته قبل از آن یک توطئه جدیدی طراحی کردند، یک قطعنامه‌ای را آماده کردند و بردند شورای امنیت سازمان ملل که نگذارند تحریم تسلیحاتی ایران پایان بپذیرد، می‌خواستند این تحریم ادامه پیدا کند. این را ناموفق بودند، رفتند شکست خوردند، تمام شد. آمدند شکست بعدی را تجربه کنند و آن اینکه از مکانیزم ماشه استفاده کنند. همه دنیا می‌دانند مکانیزم ماشه مال آنهایی است که عضو برجام هستند، عضویت دارند، داخل برجام هستند، مشارکت دارند، کسی که برجام را خائنانه دانسته به عنوان بدترین توافق تاریخی آمریکا دانسته، از این برجام خارج شده، هر چه فحش عالم بوده نثار برجام کرده و دیگران را تشویق کرده که از برجام خارج شوند و در برابر قطعنامه شورای امنیت ایستادگی کرده و هر که قطعنامه شورای امنیت را اجرا کرده دنبال او رفت. یک چنین آدمی که خیلی روشن است که صلاحیت چنین کاری را ندارد این پروسه معمولا پروسه یک ماهه است، پایان شهریور این پروسه تمام می‌شود. آمریکا خوشبختانه نتوانست این پروسه را آغاز کند این از پیروزی‌ها و موفقیت‌های بزرگ تاریخی ایران است آمریکا می‌خواهد علیه ملت ایران یک توطئه‌ای کند

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117323 -

چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 15:09

0% ...

شناسه خبر: 117323

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده