نکته دیگری که می‌خواهم بر آن تاکید کنم اقدام بسیار ارزشمند دانشگاههای ما در سالهای گذشته است. در همه معیارها توانستیم قدم به پیش بگذاریم، همه شاخص‌ها و آمارها به ما می‌گوید شرایط امروز یعنی سال 99 نسبت به سال 92 با یک فاصله قابل توجهی موفقیت بدست آوردیم. اگر هفت سال پیش در میان دانشگاه‌های برتر جهان یکی از دانشگاههای ایران جزو دانشگاههای برتر بود امروز 40 دانشگاه ما در لیست دانشگاههای برتر جهان است یعنی یک حرکت بزرگی دانشگاههای ما در مقایسه با دانشگاههای بزرگ جهانی در طول این مدت انجام دادند. در شتاب علمی ما در برخی از سالها در دنیا در زمینه شتاب اول بودیم و این نشان می‌دهد که در شرایط تحریم در شرایط بسیار سخت مسیر علم و دانش و پیشرفت علمی را فراموش نکردیم و به بهترین شکل انجام دادیم. در نوآوری اگر جایگاه ما 100 و بیستم بوده امروز جایگاه ما 60 و پنجم هست و این نشان می‌دهد که در نوآوری چه حرکت خوبی در طول این هفت سال گذشته انجام دادیم. ...

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری:

شناسه خبر: 117285 -

يکشنبه 23 شهريور 1399 - 20:34

0% ...

شناسه خبر: 117285

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده