به منظور ارتقا دانش، مهارت و توانمندی های فردی، خانوادگی و اجتماعی اعضای خانواده؛

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز شنبه در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

شناسه خبر: 117257 -

شنبه 22 شهريور 1399 - 12:55

این تفاهم نامه که به امضای دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسید، به منظور ارتقا دانش، مهارت و توانمندی های فردی، خانوادگی و اجتماعی اعضای خانواده با تاکید بر مولفه های گفت و گو و تاب آوری؛ بویژه مادران و کودکان و نوجوانان در مناطق شهری و روستایی سراسر کشور منعقد شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این مراسم تقویت و تحکیم مناسبات خانواده را از مهمترین ماموریت های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برشمرد و تاکید کرد: این مهم براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و سازوکارهای ستاد ملی زن و خانواده دنبال می شود و این معاونت نیز در راستای وظایف ذاتی خود، طی سالیان گذشته پیمایش های مختلفی در زمینه خانواده انجام داده است.

دکتر ابتکار اختلالات ارتباطی بین اعضای خانواده را یکی از مهم ترین معضلات کنونی دانست و ادامه داد: در این راستا کمیسیون خانواده با کمک دانشگاهیان، سازمان های غیر دولتی و بخش های مختلف دولتی بویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان با عنوان سفیران فرهنگی تشکیل شده است تا موضوع گفت و گوی بین نسلی و آموزش مهارت های ارتباطی به عنوان نیاز جامعه و عامل تحکیم و انسجام خانواده های ایرانی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بهره گیری از ظرفیت های بسیار بالا و سابقه طولانی فعالیت در کشور می تواند به آموزش مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان کمک شایان توجهی کند و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز آمادگی دارد تجربیات و مستندات  12 جلدی مهارت های زندگی را که با کمک مربیان و متخصصان تدوین شده است، در اختیار کانون بگذارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر اهمیت ارتقا تاب آوری اجتماعی با محوریت جوامع پرآسیب تاکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت های زنان و خانواده در کشور به جوامع محلی کمک کرد.

دکتر ابتکار تصریح کرد: توجه به موضوع خانواده، گفت و گوی بین نسلی و برقراری مفاهمه و گفت و گوی سازنده بین نسل های مختلف جامعه ایرانی بسیار ضروری است و باتوجه به پررنگ شدن مباحث جمعیتی و فرزندآوری باید بر روی مهارت ها و روش های انسجام درون خانواده فعالیت شود تا بحث ازدواج برای نسل جوان جذاب شود.

شناسه خبر: 117257

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی