بعضی‌ها این اصول بهداشتی را فکر می‌کنند اصول بهداشتی و سلامت فقط در بحث کروناست اگر یک نفر کرونا نگرفت یعنی سالم، کرونا گرفت یعنی بیمار. بیماریهای فراوانی وجود دارد ما می‌خواهیم دانش آموزان ما از لحاظ جسمی و روحی و نشاط دارای سلامت کامل باشند. ........... می‌خواهم از همه معلمین، اساتید تشکر کنم امسال بار سنگینی را بر دوش دارند، ساعت درسی آنها محدود شده این مشکلی برای آنها ایجاد می‌کند، نحوه تدریس را باید تغییر دهند، باید نسبت به بچه‌ها مراقب باشند، برای سلامت آنها یک بار اضافه‌ای بر دوش مدرسه آمده و در عین حال دانش آموزان عزیز ما در مدرسه که هستند باید تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان سلامت آنها مورد مراقبت قرار گیرد. فکر می‌کنیم دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم دقیق و درستی را اتخاذ کرده و انشاءالله دانش آموزان، دانشجویان ما از نعمت تحصیل برخوردار خواهند بود و اساتید و معلمین ما هم زحمت تعلیم و تدریس و مراقبت بیش از سالهای دیگر بر دوش دارند.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117206 -

چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 20:20

0% ...

شناسه خبر: 117206

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده