با حضور دکتر ابتکار انجام شد؛

رونمایی از داشبورد مدیریتی آنلاین زنان سرپرست خانوار

داشبورد مدیریتی آنلاین زنان سرپرست خانوار در هشتمین جلسه شورای راهبردی کارگروه ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی شد.

شناسه خبر: 117145 -

شنبه 15 شهريور 1399 - 16:29

دکتر معصومه ابتکار روز شنبه در این جلسه با اشاره به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در همه استان های کشور و ارایه برنامه های نتیجه محور در شورای برنامه ریزی استان ها، تاکید کرد: با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار از گروه های هدف و مهم در زمینه توانمندسازی هستند، این داشبورد می تواند به بروزرسانی، تکمیل و کمک به برنامه های تهیه شده در استان ها کمک شایان توجهی داشته باشد.

داشبورد مدیریتی آنلاین زنان سرپرست خانوار با استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به مرکز آمار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در چهار محور محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت در ۵۱ شاخص کلی و اصلی تعبیه شده است.

بررسی روند ۲۰ ساله شاخص های حوزه سرپرست خانوار در محورهای جمعیتی، سلامت، اجتماعی و اقتصادی طی سال های ۷۵، ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به تفکیک جنس، گروه عمده سنی، وضع سکونت و ملی و استانی برای نخستین بار در کشور، از مهم ترین ویژگی های این داشبورد آنلاین است.

شناسه خبر: 117145

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط