تصمیم ما بر این است و ابلاغ من هم بر همین مبناست که ا مسال هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل محروم بماند همه باید بتوانند تحصیل خودشان را انجام دهند و در کنار آموزش حضوری در مرحله دوم صدا و سیما را داریم یعنی صدا و سیما شبکه‌های لازم در سیما، شبکه‌های لازم در صدا، فرق نمی‌کند به هر صورتی که لازم است با آموزش و پرورش همکاری می‌کند که البته در سال تحصیلی گذشته هم این کار انجام گرفت و کمک کردند حضور پیدا کردند، تلاش کردند و امسال باید تلاش بیشتری انجام بگیرد. علاوه بر تحصیل حضوری که در چارچوب پروتکل‌ها بعضی مدارس برای دانش آموزان هر روزه خواهد بود بعضی از مدارس ممکن است یک روز در میان باشد و وابسته به شرایط مدرسه و جمعیت است که ابلاغ می‌شود و بر آن مبنا عمل خواهد شد و علاوه بر حضور صدا و سیما برای آموزش فضای مجازی هم در این زمینه فعال خواهد بود. مدارس مختلف از شبکه‌های مختلف و از اپلیکیشن‌های مختلف برای دانش آموزان خودشان استفاده کردند، مدارس خصوصی معمولا با شرایط خاصی به دانش آموزان خودشان در تماس بودند. ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 117085 -

چهارشنبه 12 شهريور 1399 - 17:54

0% ...

شناسه خبر: 117085

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده