به نظر من این شرایط کرونا، همه مردم را بهم نزدیک‌تر کرد، قوا را بهم نزدیک‌تر کرد. این شرایط، شرایط خاص بود، همه بهم نزدیک‌تر شدیم یک دشمن عظیمی آمد برای سلامت جان مردم، زندگی و اقتصاد مردم. همه اینها که بهم نزدیک شدند یکی از آثار مثبت‌اش این بود که صدا و سیما و دولت هم بهم نزدیک‌تر شدند. این هم یکی از آثار خیر این کرونا بود البته شر برای ما زیاد داشت. یکی از آثاری که داریم می‌بینیم این است. چون صدا و سیما الان وظیفه بزرگی روی دوش خود احساس می‌کند مسأله سلامت مردم است و این هم رسانه ملی و صدای ملی است. از آن طرف هم دولت بار سنگینی بر دوش‌اش است بهداشت و درمان، نیازمندی‌های مردم، غذای مردم، آب و برق مردم، نیازمندی‌های مردم و آموزش بر دوش‌اش است و باید انجام دهد. این نزدیکی می‌تواند به ما خیلی کمک کند، هر چه ما بهم نزدیک‌تر شویم. اینکه می‌گویم نزدیک و رفاقت صمیمی‌تر داشته باشیم معنی‌اش این نیست که شما از دولت نقد کنید. نه از دولت انتقاد کنید. به هر حال صدا و سیما بدون نقد که نمی‌تواند باشد باید نقدی کند. صدا و سیما بی‌نقد می‌شود. همه‌اش حرف بزند نقد نکند. کی نقد کند. از دولت نقدتر کسی نیست. از کس دیگری شما ن

در دیدار مدیران ارشد صدا و سیما:

شناسه خبر: 116856 -

دوشنبه 27 مرداد 1399 - 17:03

شناسه خبر: 116856

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده