اتفاقاً دشمنان ما در همان روزهای اولیه دائم اصرار داشتند و فشار می‌آوردند به افکار عمومی که کشور را به تعطیلی بکشانند. اگر کشور را می‌توانستند به تعطیلی بکشانند و اگر ستاد ملی نبود، شاید ما خیلی مشکلات داشتیم. به هر حال تصمیم گرفته شد در همان روز اول و در همان جلسات، همان تعبیری کردم که یک جور دیگر تغییر دادند در رسانه‌ها. گفتند ایشان گفتند از شنبه همه چیز عادی می‌شود، من گفتم از شنبه همه چیز در روال معمول و عادی خودش است مگر مواردی که ستاد ملی کرونا می‌گوید. من اینورش را تأکید می‌کردم. هیچ نهاد، فرد دیگر. چون هر استانی تصمیمی می‌گرفتند، هیچ استانی نمی‌تواند تصمیم بگیرد برای استان خودش یک مرکزیت ستاد ملی کرونا، هر چه ستاد ملی کرونا نگفت برگردید به شرایط عادی. آنجایی که گفت تغییر کند. این شرایطی که آنها می‌خواستند به ما تحمیل کنند، اگر کشور تعطیل می‌شد، چه وضعی پیش می‌آمد. همانی که خود اروپا گرفتار شد. روی همان مواد غذایی و بهداشتی‌اش تا هفته‌ها گرفتار بود.

در دیدار مدیران ارشد صدا و سیما:

شناسه خبر: 116854 -

دوشنبه 27 مرداد 1399 - 16:59

شناسه خبر: 116854

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده