اگر شرایط ما شرایط قبلی بود. در همین تابستان برق را نمی‌توانستیم تحمل کنیم. حتماً دچار خاموشی می‌شدیم. خاموشی‌ها با ساعت‌ها. ما 16 هزار مگاوات برق در این 7 سال اضافه کردیم. این 16 هزار مگاوات برق است که می‌تواند تحمل کند. البته در دولت‌های قبلی هم هر سال بر برق اضافه می‌کردند. ولی این مقایسه‌ای که بگویم. صدا و سیما بیاید خودش این مقایسه را انجام دهد. مقایسه بین مقطعی. این 4 سال با 4 سال قبل. 8 سال با 8 سال قبل. این مقایسه خیلی می‌تواند درس‌آموز برای ما باشد. وقتی ما از دولت یا از تلاش‌های دولت بحث می‌کنیم بحث یک فرد یا یک هیأت وزیران نیست؛ بحث همه کارگران، مهندسین، تلاشگران و سراسر کارمندان چند میلیون نفر اینها دست به دست هم دادند تا این کار عظیم و بزرگ انجام گرفته است.

در دیدار مدیران ارشد صدا و سیما:

شناسه خبر: 116849 -

دوشنبه 27 مرداد 1399 - 16:50

0% ...

شناسه خبر: 116849

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده