فلسفه این جلسه عمدتاً برای تشکر از صدا و سیماست که در طول این مدت از پایان بهمن تا امروز با همه توان و قدرت در صحنه بوده برای اینکه کشور به خوبی اداره شود، مردم اطلاعات لازم را داشته باشند و به یک بیانی می‌خواهم بگویم که رسانه واقعاً به صورت رسانه ملی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرد. صدا و سیما یک رسانه ویژه‌ای است. همه مطبوعات، فضای مجازی و دیگران، آنهایی که تریبون‌های مختلفی دارند در صحنه بیان و اطلاع‌رسانی، فعال هستند، اما صدا و سیما امتیازات ویژه‌ای دارد علاوه بر اینکه رسانه گسترده‌ای است و ملی به این معنا که سراسر کشور را شامل می‌شود و تحت پوشش قرار می‌دهد و انحصاراً آنتن پخش را در کشور در اختیار دارد و از طرف دیگر برای مردم این رسانه بسیار مهم است یعنی اگر مردم بخواهند نسبت به فرزند و جوان و اقوام خودشان، اگر آنها می‌خواهند از فضای مجازی استفاده کنند، ممکن است دغدغه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، سیاسی داشته باشند، اما در صدا و سیما اینچنین نیست. در صدا و سیما دغدغه اخلاقی نیست. دغدغه‌ای که مردم احساس کنند از لحاظ اعتقادی خدای ناکرده ضربه‌ای وارد شود، یک همچون دغدغه‌ای در صدا و سیما ندارند. بنابراین یک جایگاه

در دیدار مدیران ارشد صدا و سیما:

شناسه خبر: 116845 -

دوشنبه 27 مرداد 1399 - 16:45

شناسه خبر: 116845

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده