این بسیار مهم است که بتوانیم خودکفا شویم و روی پای خودمان بایستیم اینکه با این طرح‌های آبیاری در سال 2 تا 3 نوبت می‌توانید از زمین‌ها استفاده کنید بسیار مهم است. اینکه مردم زمینی را به محصول برسانند و درو کنند و بتوانند تا 2 ماه بعد محصول دوم را کاشت کنند این خیلی مهم است. باید از اراضی‌مان به خوبی استفاده کنیم. در دنیا البته زمین دیم، بخش بزرگی از محصول را تَأمین می‌کند و زمین‌های آبی خیلی زیاد نیست. حدود 18 درصد زمین‌ها آبی است و بقیه به صورت دیم است اما همین 18 درصد 40 درصد مواد غذایی را تأمین می‌کند. الان با این طرح‌هایی که اجرا می‌کنیم، محصول در این منطقه به 4 برابر می‌رسد. این توانمندی است که امروز الحمدالله به آن رسیدیم. این طرح را باید ادامه دهیم و با حساسیت تکمیل این طرح را تا پایان امسال و تا پایان دولت دنبال می‌کنیم.

در آئین بهره برداری از طرح عظیم توسعه منابع آب و خاک در نواحی مرزی در استان های کرمانشاه و ایلام:

شناسه خبر: 116789 -

پنجشنبه 23 مرداد 1399 - 16:45

شناسه خبر: 116789

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده