ما در کنار شما هستیم و به شما نشان دادیم آن روزی که صدام به کویت حمله کرد ما اولین کشوری بودیم در اینجا که این کار را محکوم کردیم، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفت کویت بود، کویت جزو همین شورا بود. اعضای این شورا محکوم نکردند آن لحظه‌ای که ما محکوم کردیم البته بعدا این کار را کردند. همان روز که صدا حمله کرد 3 بعدازظهر محکوم کردیم بیانیه رسمی دادیم و در عمل هم به مردم کویت کمک کردیم و در مقام عمل هم به صدام کمک و حمایت نکردیم. در مقام عمل نشان دادیم که ما طرفدار کشورهای منطقه هستیم دنبال ثبات هستیم اگر چراغ سبز به صدام نشان داده بودیم همان روزی که کویت را اشغال کرد فردای آن روز کل عربستان اشغال می‌کرد، اگر به صدام چراغ سبز به صدام نشان داده بودیم کل قطر و امارات را اشغال می‌کرد کمااینکه صدام در نامه به ما نوشت در نامه به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت که مرز مشترک ما در آب با شما 800 کیلومتر است، صریح نوشته، گفت این کشورها مال ماست ما می‌آییم می‌گیریم با شما 800 کیلومتر مرز آبی مشترک داریم، مرز آبی مشترک ما با ایران 18 کیلومتر بوده معلوم است آنها طرح‌شان چه بود و اگر ما برای ثبات منطقه نایستاده بودیم شما نب

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116770 -

چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 19:18

شناسه خبر: 116770

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده