مرحله سومی که آمریکا دنبال آن است وضع فشار داخلی بر ملت ایران است آن هم با تبلیغات و عواملی که دارد، تا امروز ناموفق بوده تا پایان آن هم ناموفق خواهد بود اگر آمریکا می‌خواهد بین ملت ایران شکاف ایجاد کند ناموفق خواهد بود، اگر آمریکا می‌خواهد بین قوای سه گانه اختلاف ایجاد کند ناموفق خواهد بود، اگر آمریکا می‌خواهد شکاف‌هایی را در داخل جامعه ایرانی بوجود بیاورد ناموفق خواهد بود. ما امروز می‌بینیم یک وحدت و اتحاد و همدلی میان ملت ایران و همچنین میان ملت و قوای سه‌گانه، داخل قوای سه‌گانه و همه تحت رهبری رهبر فرهیخته وجود دارد و وجود خواهد داشت. وحدت و اتحاد و یکپارچگی‌مان به هم نمی‌خورد و می‌دانیم از این مشکلات می‌توانیم به حول و قوه الهی عبور کنیم.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116768 -

چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 19:17

0% ...

شناسه خبر: 116768

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده