بحثِ اینکه این دولت‌ آن دولت یکی از حرفهای بسیار زشت، بی منطق و کودکانه است، این دولت آن دولت نداریم همه یکی هستیم. ما کشور را اداره می‌کنیم در چارچوب قانون، اگر پولی خرج می‌کنیم در چارچوب بودجه است. بودجه‌‌ای که مجلس تصویب کرده، سال آینده هم اگر پولی خرج می‌کنیم در قالب بودجه است. در قالب بودجه صرف می‌کنیم. البته دولت تلاش بزرگی کرده برای اینکه طرح‌های عمرانی خود را بتواند در این سال پایانی یک تحرک فوق‌العاده‌ای ببخشد. در طول مدت امسال تا اینجا که الان هنوز ماه پنجم هستیم در مرداد هستیم 40 هزار میلیارد تومان برای طرح عمرانی تخصیص داده شده کار خیلی عظیم و بزرگی است. در این شرایط کرونا در این شرایط سختی ببینید طرح‌های عمرانی چطور پیش می ‌رود.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116765 -

چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 19:14

شناسه خبر: 116765

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده