دشمن می‌خواهد به مردم ما القا کند و بگوید من از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به پیروزی و موفقیت رسیدم و ما در عمل می‌خواهیم اثبات کنیم که دشمن دچار شکست شده، بنابراین در بخش اقتصادی دولت همه توان خود را امروز به کار گرفته، نقدینگی را کنترل کند، توان خود را به کار گرفته که با تحریم نفتی شدیداً مقابله کند و بتواند فروش نفت را با چارچوبی که دارد نهایی می‌کند به فروش برساند، دولت می‌خواهد ایجاد تعادل کند در بخش بودجه‌ای خود بین منابع و مخارج خود و دولت می‌خواهد ایجاد سرمایه مطمئن بکند برای مردمی که به آینده نگاه می‌کنند. یک سرمایه مطمئنی در اختیار آنها باشد. یک حداقل را دولت تضمین کند و حداکثری هم هست که مردم می‌توانند بر مبنای آن حداکثر برنامه‌ریزی خود را تنظیم کنند و یک جان تازه‌ای هم به بورس بدهد. این مجموعه طرحی است که دولت، ستاد اقتصادی دولت در ضمن هفته‌های گذشته بحث کرده به تصویب رسانده این موضوع را در جلسه سران قوا برده در دو جلسه سران قوا بحث کرده و کلیات آن را به تصویب رسانده و بعد از مراحل نهایی این مصوبه دولت هم آیین‌نامه‌های اجرایی خود را خواهد نوشت، حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116761 -

چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 19:11

شناسه خبر: 116761

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده