موضوع دیگری که خیلی مهم است سبک زندگی است باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی به صدا درآمد و به ما گفت سبک زندگی اجتماعی شما باید تغییر یابد تا اطلاع ثانوی و هر که این زنگ را نشنیده ضرر کرده نمی‌شود مثل سابق رفت و آمد خانوادگی به آن صورت داشته باشیم، نمی‌شود مهمانی برقرار کنیم. در بعضی از کشورهای اروپایی دیدید در اخبار که اعلام کردند کسی اگر مهمانی برگزار کند مجازات بسیار سنگینی بر آن برگزارکننده مهمانی در نظر گرفتند به هر حال نمی‌شود عروسی به آن صورت، نمی‌شود عزاداری به آن صورت سابق نمی‌شود اجتماعات به آن صورت سابق نمی‌شود. ترددهای غیرضرور را باید کم کنیم

شناسه خبر: 116711 -

يکشنبه 19 مرداد 1399 - 15:12

0% ...

شناسه خبر: 116711

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده