امروز هم درجلسه خودمان تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم هم نسبت به مستاجرینی که در تنگنا هستند یک مصوبه خوبی تصویب کردیم که به آنها کمک کنیم در زمینه ودیعه‌ای که می‌گذارند و هم برای استخدام در اینجا تصویب کردیم تا آنهایی که در کرونا فعال بودند باید در این زمینه امتیاز داشته باشند و هم برای شروع کار مدرسه در نیمه شهریور تصمیمات، چارچوب‌های اصولی آن را تصمیم گرفتیم که بر این مبنا انشاءالله بقیه موارد را هم وزارت‌خانه‌های مربوطه تدوین کنند و به تایید و تصویب نهایی برسد

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شناسه خبر: 116615 -

شنبه 11 مرداد 1399 - 17:57

0% ...

شناسه خبر: 116615

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده