مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت صنعت معدن تجارت

پنجشنبه 9 مرداد 1399 - 17:53

شناسه خبر: 116576