ما در تولید ایستادیم همانطور که رهبری فرمودند سال جهش تولید است ما این جهش تولید را با همه توان‌مان ادامه می‌دهیم، تولید را افزوده می‌کنیم و اشتغال مردم را. در هر یک از این پروژه‌هایی که افتتاح شد پروژه‌های مهم آنهایی که پروژه را توضیح دادند یا گفتند 2هزار اشتغال مستقیم یا گفتند هزار اشتغال مستقیم یا گفتند چند هزار اشتغال غیرمستقیم در کنار اینها ایجاد شده این نشانگر این است که داریم اشتغال را توسعه می‌دهیم در این سال بسیار سخت. امسال سالی است که فشار بیکاری روی ما زیاد است عده‌ای از شغل خود فاصله گرفتند به دلیل اینکه بعضی از مشاغل به سفر، به گردشگری، به حمل و نقل کاملا ارتباط دارد آنها در شغل دچار مشکل شدند اما باید در جای دیگر شغل‌های دیگر را برای مردم ایجاد کنیم تا مسیر بتواند ادامه پیدا کند.

در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت صنعت در 3 استان کشور:

شناسه خبر: 116573 -

پنجشنبه 9 مرداد 1399 - 17:01

0% ...

شناسه خبر: 116573

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده