ببینید اولین مساله در هر امری روحیه لازم است. خدای ناکرده یک جامعه‌ای روحیه خود را ببازد دچار اضطراب و افسردگی شود، دائم به او بگویند که اینطوری یا آنطوری شد، این می‌شود آن می‌شود، فردا بدتر می‌شود، پس فردا آنچنان می‌شود. بیخودی اضطراب به مردم ندهیم. ترس معقول درست است خوف معقول صحیح است مردم باید از این بیماری به عنوان یک بیماری خطرناک بهراسند، بترسند و مراقبت و مواظبت کنند اما اضطراب و دلهره و بهم ریختگی اینها چیزی نیست البته این خیلی سخت است کار سختی است بین اضطراب و ترس معقول مرزهای آن سخت است باید نحوه تبلیغ و بیان کاملا مراقبت کنیم چگونه انجام دهیم. اصولی که مردم باید انجام بدهند بر آنها تاکید کنیم. در تبلیغات تاکید کنیم، در تولید هم تلاش کنیم باز هم تاکید می‌کنم وقتی به مردم می‌گوییم که باید همه ماسک بزنید می‌گوییم در اجتماعات وقتی وارد می‌شوید باید از ماسک استفاده کنید باید ماسک به اندازه کافی در اختیار مردم باشد اول وفور دوم قیمت مناسب. وفور کافی باید همه جا باشد و قیمتش هم باید مناسب باشد. ...

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شناسه خبر: 116505 -

شنبه 4 مرداد 1399 - 12:50

شناسه خبر: 116505

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده