امروز با گذشت 5 ماه از این ویروس هم ما و هم دنیا یک تجربه نسبتا روشنی در اختیار دارند همه ما به این نتیجه رسیدیم که تمرکز ما باید بر نظام بهداشتی باشد، کاری کنیم طرف نیاز نباشد به بیمارستان برسد این برای ما اصل است. حال ماسک است، فاصله اجتماعی، مسائل بهداشتی، آموزش مردم هست بعضی‌ جاها تعطیل کردن بعضی از اجتماعات و تجمع‌هاست همه این کارهایی که انجام می‌شود. تاکید و تمرکز بر نظام بهداشت است. البته اگر نظام بهداشت مشکلی پیدا کرد به ناچار نظام درمان باید به صحنه بیاید و امروز این کار انجام می‌گیرد. در روزهای اولیه همه دنیا هم در این مساله تجربه‌هایشان تجربه‌های ویژه‌ای بود همه رفتند سر ممنوعیت یعنی از خانه خارج نشوید، درِ مغازه را ببندید، اینجا را قفل بزنید، به خیابان نیایید، ماشین را روشن نکنید در دنیا همه این بود در کشور ما هم یک مقطعی در این وادی رفتیم، چاره‌ای هم نبود یعنی در آن شرایط چاره دیگری نبود. بعد معلوم شد اینطور نیست یعنی این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بعضی از آن خودش مشکل آفرین است وقتی همه را می‌بندید تولید و توزیع متوقف می‌شود، زندگی مردم دچار مشکل می‌شود، نان ، آب و زندگی مردم. همه به یک نتیج

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شناسه خبر: 116504 -

شنبه 4 مرداد 1399 - 12:50

0% ...

شناسه خبر: 116504

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده