تاکید می‌کنم به وزارت کشاورزی باید الگوی کشت مدنظر ما باشد برخی از موارد باید نوع کشت را عوض کنیم به دلیل شرایط اقلیمی خودمان، شیوه آبیاری را باید عوض کنیم باید شیوه آبیاری نوین جایگزین شود. بعضی از موارد باید از کشت فراسرزمینی باید استفاده کنیم. باید برویم در کشورهای همسایه و حتی در کشورها و قاره‌های دیگر زمین را در اختیار بگیریم، اجاره کنیم، بخریم کشاورزی کنیم و محصول آن بیاوریم آنجاهایی که مفیدند که البته در چند کشور در دولت یازدهم و دوازدهم اقدام کردیم باز هم این اقدام را باید انجام بدهیم. و همچنین در کنار بهره‌وری درست از آب، بهره‌وری درست از خاک باید انجام بدهیم بسیار مهم است استفاده از خاک، تنوع محصولی که در خاک استفاده می‌شود برای اینکه خاک بماند و پرثمر باشد. کودی که استفاده می‌کنیم، بذری که استفاده می‌کنیم همه اینها برای ما مهم است.

دکتر روحانی در مراسم بهره‌برداری رسمی از طرح های ملی وزارت جهادکشاورزی:

شناسه خبر: 116469 -

پنجشنبه 2 مرداد 1399 - 15:27

0% ...

شناسه خبر: 116469

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده