رقمی حدود 26 میلیارد متر مکعب آب بدون نمک‌زدایی در اختیار استانهای ساحلی قرار می‌گیرد یعنی آب منتقل می‌شود برای مصارف مختلفی که دارند. حال استان‌های ساحلی از بوشهر گرفته تا هرمزگان تا سیستان و بلوچستان و اگر نیاز باشد خوزستان هم در همین ساحل قرار دارد و از آن طرف هم استانهای ساحلی و هم غیرساحلی هم نیاز به آب شیرین دارند یعنی اینکه نمک‌زدایی هم باید انجام بگیرد. بنابراین برای استانهای ساحلی بیش از 4 میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته شده که اینها شیرین شود. 4 و 4دهم وقتی شیرین شود به یک و 4 دهم تبدیل می‌شود یعنی یک به سه است. 4میلیارد و 4دهم را وقتی نمک‌زدایی کنیم یک میلیارد و 4 دهم آب شیرین در اختیار ما می‌گذارد. اینها برای استانهای ساحلی و برای استانهای غیرساحلی مثل خراسان جنوبی، کرمان، یزد، سمنان و حتی خراسان رضوی که نیازمند آب هستند باید از آب دریا استفاده کنیم که می تواند از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر باشد و فرق نمی‌کند. اینجا باید آب را نمک‌زدایی و منتقل کنیم که برای استانهای غیرساحلی هم 3 و هفت دهم میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است که وقتی به آب شیرین تبدیل می‌شود یک و سه دهم میلیارد آب شیر

در مراسم بهره‌برداری رسمی از 18 پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان:

شناسه خبر: 116362 -

پنجشنبه 26 تير 1399 - 16:22

0% ...

شناسه خبر: 116362

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده