اما نکته مهم امروز این است که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تسلیم زور و فشار از طرف قدرت‌های بزرگ و بویژه آمریکا نبوده و امروز هم تسلیم این فشارها نخواهد شد. ایران در طول این 2 سال و چند ماه که آنها می‌خواستند ما را منزوی کنند، ایران منزوی نشد و ایران منزوی نخواهد شد. در همین حوادث چند هفته گذشته که اینها می‌خواستند اجماعی علیه ما در شورای حکام درست کنند به خوبی شاهد بودم که در این راستا ناموفق بودند و در یک جمع شورای حکام حدود 9، 10 کشور با توطئه آنها مخالفت کردند و تسلیم آنها نشدند و دو کشور بزرگ روسیه و چین در برابر این حرکت خلاف مصلحت جامعه بین‌الملل ایستادگی کردند. ایران منزوی نشده و نخواهد شد. ایران حرکت‌های توسعه‌ای‌اش اگر هم بتوانند کند کنند، متوقف نخواهد شد. ما همه طرح‌هایی که امروز پیش می‌بریم همه طرح‌هایی که دارد افتتاح می‌شود همه طرح‌هایی که در ماه‌های آینده در پیش روی ما افتتاح خواهد شد، نشان آن است که آنها به اهداف خودشان دست نخواهند یافت، البته فشار و سختی در این شرایط برای مردم عزیز ما است و متأسفانه آمریکایی‌ها همواره علیه منافع ملت ایران در طول دهه‌های گذشته و مخصوصاً در سال‌های اخیر پافشاری

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116332 -

چهارشنبه 25 تير 1399 - 14:02

شناسه خبر: 116332

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده