البته ما یک امتحان و آزمایش دیگری پیش رو داریم در هفته‌های آینده و آن حفظ یکی از دستاوردهای این توافق است که پایان تحریم تسلیحاتی ایران است و این موضوعی است که ما همچنان با دقت این را تحت نظر قرار دادیم و کشورهای 1+4 باید بدانند که امروز بحث منافع ایران یا روابط ایران با آنها یا روابط ایران با کشورهای منطقه، تنها مطرح نیست، امروز بحث حقوق بین‌الملل، چندجانبه‌گرایی، ارزش توافقات بین‌المللی است و اگر امروز با دقت عمل نکنند و بخواهند تحت تأثیر آمریکا قرار بگیرند. ضربه اساسی به حقوق بین‌الملل، مقررات بین‌المللی و به چندجانبه‌گرایی زدند و این به ضرر همه خواهد بود. البته تا امروز تا این لحظه‌ای که صحبت می‌کنیم آمریکا در حرکت‌های سیاسی و حقوقی‌اش همواره در طول این 2 سال و چند ماه شکست خورده است و امیدواریم با هوشیاری کشورها و مخصوصاً کشورهای 1+4 آمریکا همچنان در این صحنه ناموفق باشد و بتوانیم در شرایط مناسب آنچه که امروز برای این توافق پیش آمده جبران آن را توسط کشورهای 1+4 شاهد باشیم.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116331 -

چهارشنبه 25 تير 1399 - 14:01

شناسه خبر: 116331

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده