بیماری را کسی نباید مخفی کند، مخفی کردن بیماری ظلم به حقوق دیگران است اگر من فهمیدم که مبتلا شدم و تست من مثبت بوده باید به دوستم، به همکارم، به خانواده‌ام، به فرزندم، به پدر، به دیگران باید بگویم من مبتلا شدم این چیزی نیست نباید مخفی کنیم یکی می‌گوید من رو ندارم که بگویم می‌گوید مثبت شدم اما در خانه رو ندارم که بگویم یعنی چی؟ این جای حیا و کمرویی نیست به هر حال بیماری است و آمده و طرف باید بگوید ، در محل کار هم باید بگوید، مرخصی هم باید بگیرد نباید اصلا سر کار برود و در اینجا یک نکته‌ای در پرانتز بگویم ولی بعد کمیته‌ها با اداره استخدامی ما کار کنند چون نامه‌ای اخیرا دیدم که نوشته، ما می‌گوییم ساعت کار فرض کنید 7ونیم صبح تا 2ونیم بعدازظهر من باب مثال، آن وقت این محاسبه‌ای که می‌کنند در طول هفته یا در طول ماه ممکن است آن ساعات موظف نشود، کمتر از آن ساعت بشود این را ما الزام کردیم قبول کردیم یعنی آن آقایی که محاسبه می‌کند باید کل ساعات موظف را محاسبه کند مثل اینکه کل روز سر کار بوده، ما به او گفتیم که سرِ 2ونیم شما به خانه برگرد و نمان این دستور ستاد کروناست آن وقت در دانشگاهها عده‌ای گرفتار شدند و یکی می‌گوید

در جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا:

شناسه خبر: 116285 -

شنبه 21 تير 1399 - 14:35

0% ...

شناسه خبر: 116285

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده