مسأله دیگری که می‌خواهم تأکید کنم به مناسبت تیرماه که 23 تیرماه روز تعامل سازنده ما با جهان بود و یکی از روزهای ماندنی و تاریخی ما بود. در اینجا می‌خواهم از ملت ایران بخاطر حمایت‌هایشان در سیاست خارجی دولت از مقام معظم رهبری بخاطر هدایت‌هایشان و حمایت‌هایشان در سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی که همیشه در این زمینه کمک کرده و مخصوصاً از وزارت امور خارجه تشکر کنم. در هر کشوری که دارای قدرت‌های ملی است، یعنی قدرت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، یک سمبل دارد، سمبل قدرت سیاسی ما وزارت خارجه است و سمبل وزارت خارجه شخص وزیر خارجه است. امام(ره) در دوران رهبری‌شان همیشه به این مسأله اهمیت خاصی قایل بودند که وزیر خارجه مورد احترام باشد. مقام معظم رهبری هم همیشه هر کجا بودیم شاهد این بودیم که همیشه حمایت کردند از دولت و وزیر خارجه.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116237 -

چهارشنبه 18 تير 1399 - 14:02

0% ...

شناسه خبر: 116237

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده