ارز همانطوری که من بارها گفتم کسی که صادر کننده کالایی یا خدماتی به خارج است، نباید فکر کند که این مال او است به هر شکل خواست و هر زمان خواست بیاورد. هر کس کالایی را به خارج صادر می‌کند موظف است ظرف 3 ماه پولش را برگرداند. اگر ظرف 3 ماه برگرداند طبق معمول می‌رود در بازار نیما در سامانه نیما عرضه می‌کند و ارزش را طبق چارچوبی که در کشور است، می‌فروشد. ولی اگر عرضه نکرد و به تأخیر افتاد، ارز او به قیمت پایان مهلت‌اش بانک مرکزی خواهد خرید و او حق ندارد دیگر در بازار نیما به روز عرضه کند به محض اینکه 3 ماه تمام شد همان روز، روز قیمتی است که بعداً بانک مرکزی از او خواهد خرید. حداکثر، اگر پایین بیاید به قیمت پایین‌تر خواهد خرید، ولی اگر هم بالا برود به قیمت بالاتر از او خریداری نخواهد شد به دلیل اینکه متأسفانه برخی از صادرکننده‌ها، این پا و آن پا می‌کنند ارزش‌شان را نمی‌آورند به فکر اینکه باید ارز بالاتر برود و خود اینها هم ترویج می‌کنند در فضای مجازی و خودشان هم در فضای روانی جامعه می‌دمند که ارز گران شود تا گران‌تر بفروشند، این خیانت است. این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشور است. همه آزادیم، در صادرات فعال ب

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116236 -

چهارشنبه 18 تير 1399 - 14:01

شناسه خبر: 116236

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده