نسبت به مسکن به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب‌ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرح‌های مسکن ما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد، البته طرح‌هایی که در زمینه هوایی، ریلی، جاده‌ای و بنادر داشتیم اینها اجرا و عملیاتی شد و خوب هم اجرا شد. اما در بحث مسکن چون گرفتار آن بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات آنها را به جایی برسانیم به طور طبیعی دچار یک عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران بکنیم. اولین اقدام مهمی که در هفته‌های اخیر انجام گرفت اینکه 250 هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها، تخصیص داده شد به وزارت مسکن و من در اینجا از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که همکاری بسیار خوبی کردند، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. البته این رقم، رقم اولیه است این 250 هزار هکتار به زودی به یک میلیون هکتار خواهد رسید. ..... اولویت اول ما که در این هفته مصوب کردیم این است آنهایی که پول را در پانک گذاشتند به عنوان مسکن یکم که بیش از حدود 300 هزار نفر هستند این 300 هزار نفر تأمین مسکن آنها در اولویت اول است و دوم مستأجرینی که در کشور هستند. مستأجرند شرایط اقتصادی‌شان

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 116234 -

چهارشنبه 18 تير 1399 - 13:58

شناسه خبر: 116234

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده