با موافقت رئیس جمهور و با قید فوریت اختصاص یافت؛

600 میلیارد تومان جهت پرداخت مطالبات پرستاران پرتلاش و فداکار

در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبلغ 600 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پرستاران پرتلاش و فداکار کشور اختصاص یافت.

دوشنبه 16 تير 1399 - 20:39

رئیس جمهور در پاسخ نامه درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت کرد که «موافقت می شود مبلغ ششصد میلیارد تومان جهت مطالبات پرستاران پرتلاش و فداکار پرداخت شود.» 

شناسه خبر: 116209