خیلی مهم است که مشاغل را بیشتر مدنظر قرار دهیم. اگر یک رستورانی همه اصول و پروتکل را مراعات می‌کند، بگذاریم به کار خود برسد کاری نداریم، اگر رستورانی مراعات نمی‌کند تذکر می‌دهیم، یکبار، دوبار، سه بار اینجا باید کاری کنیم که یک هفته یا 10 روز ببندیم تا موظف شود بیاید یعنی همه سه گروه خدمت دهنده، خدمت گیرنده، مکان خدمت هر سه اینها باید مکان خدمت بهداشتی باشد، پروتکل را مراعات کند خدمت دهند، کاسب یا مسوول رستوران است باید مراقبت کند، خدمت گیرنده هم عمدتا مردم هستند هر سه باید مراعات کنند تا بتوانیم در این شرایط سخت عبور کنیم از این شرایطی که داریم.

در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شناسه خبر: 116185 -

شنبه 14 تير 1399 - 15:04

0% ...

شناسه خبر: 116185

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده