پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است، موضوع تنها موضوعِ بهداشتی یا درمانی نیست موضوع اجتماعی است، موضوع فرهنگی، اقتصادی است، موضوع روابط بین‌الملل است. بسیاری از مسائل در هم تنیده است در داستان پدیده کرونا، داستانی که نظیر آن را در طول قرن گذشته نداشتیم چنین چیزی که این همه پیچیدگی داشته باشد و امروز در جوامع مختلف در سایه این پدیده خطرناکی که بوجود آمده و این ویروس، با مسائل بسیار متعددی روبرو شدند. مثلا رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط در سال 2019 که این ویروس مربوط به پایان 2019 می‌شود، 2.9 بوده ولی در سال 2020 که با این ویروس روبرو شدیم رشد اقتصادی جهانی منهای 3 شده یعنی نشان می‌دهد که این ویروس چه تحول بزرگی را متاسفانه به صورت منفی در اقتصاد دنیا گذاشته است. از 2.9 مثبت به 3 دهم منفی رسیده است. حال این شرایط در کشورهای پیشرفته بدتر است. در کشورهای پیشرفته در سال 2019 رشد اقتصادی 1.7 بوده و در سال 2020 که الان در آن هستیم پیش‌بینی این است که منهای 6.1 باشد بنابراین می‌بینید چه شرایطی را از لحاظ اقتصادی بوجود آورده است. صادرات در دنیا به طور متوسط در سال 2019 ، 1.2در حال افزایش بوده اما در سال 2020 منهای 12.

در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شناسه خبر: 116179 -

شنبه 14 تير 1399 - 15:01

0% ...

شناسه خبر: 116179

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده